• Se våra policys

Berglunds Åkeri AB är ISO certifierade

Sedan 2011 innehar vi certifierade enligt ISO

  • 9001:2015
  • 14001:2015
  • 39001-2012
  • Vår gemensamma policy för Kvalitet, Miljö samt Trafiksäkerhet:

Vår målsättning är att erbjuda attraktiva transportlösningar med rätt kvalitet som uppfyller kundens krav och förväntningar samt som yrkesmän vara ett föredöme i trafiken.

Genom att planera för god fyllnadsgrad på fordonen samt att planera, genomföra och följa upp miljömål arbetar vi för att ständigt minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar från vår verksamhet, så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Ledningen skall ansvara för att Kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetsarbetet kännetecknas av ständiga förbättringar. Samt att vi skall uppfylla och efterleva lagar, förordningar och övriga myndighetsanvisningar vid nyttjande av fordonen såväl avseende miljö, viktbestämmelser, hastighetsbestämmelser, kör och vilotider.

Ledningen skall verka för samt säkerställa att tillräckligt med resurser tillsätts för att kunna leverera tjänster till överenskomna specifikationer och krav samt erbjuda moderna, välskötta fordon och utrustningar där vi även beaktar miljön.

Facebook
LinkedIn
Instagram